Werkgroep verkeer

Leden werkgroep

Olbren Detienne

Papa van Olin uit 1A en Egon uit 2KKB

Natacha Vangrunderbeek

Mama van Nikita uit 5A en Milo uit 3B

Thomas Veranneman

Papa van Ophélia uit 2KKB

Katy van Londen

Mama van Wannes uit 1A en Robbe uit 1KKB

Steve Buttiens

Papa van Emile uit 3KKB

Wil jij je ook engageren in deze werkgroep? Laat het ons dan weten via onderstaande link of stuur een mailtje naar info@ouderraadletterboom.be.

Doel van de werkgroep

Het doel van de werkgroep is om ouders te informeren en te sensibiliseren over de verkeersveiligheid in de omgeving van de school. We plannen gedurende heel het schooljaar 'sensibilisatiecampagnes' rond verkeersveiligheid. We zetten mee onze schouders onder initiatieven van de school (denk maar aan de Strapdag of de Week van het Verkeer) of we stappen mee in nationale of regionale verkeerscampagnes of -projecten (Strapdag, Control Cruise campagne).

"Hoffelijk en veilig verkeer rond de school: daar werken wij aan!

Gevaarlijke situatie melden?

De werkgroep verkeer wil graag de knelpunten en gevaarlijke verkeerssituaties in onze schoolomgeving in kaart te brengen. Laat ons daarom weten met welke gevaarlijke verkeerssituaties jij regelmatig geconfronteerd wordt. Met jouw feedback gaan wij vervolgens aan de slag.