Parkeren

Vul een subtitel in

Tijdsdruk, bezorgdheid over de veiligheid, maar vaak ook praktische redenen leiden ertoe dat veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. Voor een school betekent dat een toevloed aan auto's in de schoolomgeving op breng- en haalmomenten. De meeste schoolomgevingen zijn daar niet op voorzien, waardoor mensen vaak gevaarlijke dingen gaan doen. Heel wat ouders maken er een sport van om zo dicht mogelijk bij de schoolpoort te parkeren, met alle gevolgen vandien: parkeeroverlast, foutief parkeren, chaos en gevaar voor de kinderen.

Duurzaam naar school

Moedig je kinderen aan zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te gaan, of laat ze deelnemen aan voet- of fietspoolings. Zo vermijd je files en parkeerproblemen, je kind wordt sneller zelfstandig en krijgt een goede conditie. De veiligste schoolomgevingen zijn die met het minste autoverkeer!

Toch met de wagen:  7 tips

Ouders die hun kinderen toch met de wagen naar school brengen, volgen best deze tips: 

 • Parkeer NOOIT waar het niet mag! Een foutief geparkeerde wagen is een gevaar voor de kinderen. 
 • Stop nooit met je wagen voor de schoolpoort of op een zebrapad. Zelfs even stoppen om je kind te laten uitstappen, hindert andere voetgangers en creëert een gevaarlijke verkeerssituatie. 
 • Vertraag in de omgeving van een zebrapad, en geef voorrang aan de voetgangers die zich op het zebrapad bevinden of aanstalten maken het zebrapad te gebruiken. 
 • Verplicht je kind de veiligheidsgordel te dragen, of plaats ze in een kinderzitje. 
 • Laat je kinderen in- en uitstappen langs de kant van het trottoir, en wacht je kinderen op op het trottoir langs de kant van de school. 
 • Pas je snelheid aan in de omgeving van scholen en voer geen gevaarlijke manoeuvres uit. Opgepast: de snelheid rond alle scholen in België is beperkt tot 30 km/u. 
 • Hinder de fietsers niet. Hou minstens 1 meter afstand wanneer je hen voorbijrijdt.

Kiss-and-Ride

Het autoverkeer aan de schoolpoort verloopt niet altijd even vlot. De kiss-and-ridezone in de schoolomgeving is bedoeld om voor meer structuur te zorgen bij het afzetten en ophalen van de kinderen, wat de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komt.

Kiss-and-ride-zones zijn dus zeker interessant voor het brengen en ophalen van de kinderen maar kunnen de problemen slechts ten dele oplossen. Enkele bedenkingen:

 • De autodruk aan de schoolpoort vermindert er niet door, maar wordt enkel wat beter georganiseerd. 
 • Wanneer de kinderen naar school worden gebracht, brengt een kiss-and-ride-zone soelaas. Het brengen gebeurt min of meer gespreid, meestal is er wel een plaatsje vrij in de kiss-and-ride-zone. 
 • Daarentegen, wanneer kinderen van school gehaald worden, is een kiss-and-ride-zone ontoereikend. Alle ouders staan tegelijk aan de schoolpoort. Slechts enkelen kunnen wachten in de kiss & ride-zone. 
 • Kiss-and-ride moet je leren! Om een kiss-and-ride-zone optimaal te laten functioneren moet er een aantal afspraken worden gemaakt met ouders en kinderen.

Gebruiksregels

 • In de kiss-and-ridezone is het verboden te parkeren, ook voor korte tijd.
 • Opdat de zone optimaal zou renderen, is het primordiaal dat de ouders, grootouders, ... niet langer dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten of op te pikken.
 • Gebruik de kiss-and-ridezone zoals voorzien: STOPPEN - UITSTAPPEN - VERTREKKEN (de kinderen worden NIET naar de poort begeleid).
 • Bij voorkeur gaan de boekentassen mee achterin in de auto om het uitstappen vlot te laten verlopen.
 • Diegenen die even mee met hun kinderen willen, moeten gebruik maken van de voorziene parkeerruimte.
 • Wegrijden uit de kiss-and-ridezone doe je ENKEL in de rijrichting.

Nabijgelegen parkeerplaatsen

De autodruk / parkeerdruk in de schoolbuurt kan ook verminderd worden door meer gebruik te maken van nabijgelegen parkeerplaatsen die zich niet vlak bij de schoolpoort bevinden. Maak andere ouders attent op die parkeerplaatsen. 

Acties

Sensibilisatiecampagne 'Parkeerdruk' van Verkeersouders