Duurzame mobiliteit

Wat is duurzame mobiliteit?

Duurzame mobiliteit is een term die we vaak horen vallen maar wat is het nu eigenlijk? Een deel van de lange definitie die de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) hanteert, luidt als volgt: "Het is een vorm van mobiliteit die geen gevaar vormt voor de volksgezondheid of voor de ecosystemen en toch voldoet aan de vraag naar bereikbaarheid." Het gebruik van energiebronnen is een belangrijk aspect in deze definitie. Het komt erop neer dat we goed moeten nadenken over hoe we ons verplaatsen. Dat doen we door economische belangen, sociale belangen en het belang van natuur en milieu in evenwicht te brengen.

'STOP-principe'

Het STOP-principe staat voor de rangorde van wenselijke vervoerwijzen: 

 • De 'S' staat voor 'Stappen' (voetgangers)
 • De 'T' staat voor 'Trappen' (fietsers) 
 • De 'O' staat voor 'Openbaar vervoer' (trein, tram, bus,...)
 • De 'P' staat voor 'Privévervoer' (individuele gemotoriseerde voertuigen) 

Stel jezelf voor elke verplaatsing de vraag hoe en waarom je de verplaatsing moet doen: 

 • Is de verplaatsing noodzakelijk? 
 • Welk vervoermiddel is het snelst? 
 • Welk vervoermiddel is het goedkoopst? 
 • Welke afstand moet je overbruggen? 

Hieronder schematisch welk vervoermiddel je bij bepaalde afstanden kan nemen: 

Waarom duurzame mobiliteit?

De dagelijks aanbevolen hoeveelheid beweging van een kind bedraagt 1 uur per week. Sport- en spelactiviteiten dragen gedeeltelijk bij maar zijn allesbehalve genoeg. Een wandeling of fietstochtje naar school helpt dus absoluut om voldoende te bewegen. Ook doen kinderen op die manier ervaring op in het verkeer en leren ze de risico's kennen die het verkeer met zich meebrengt. 

Met de fiets naar school gaan, kan heel ontspannend en rustgevend zijn. Als je dat de dag voordien inplant en voorbereidt, is de extra tijd onderweg geen onoverkomelijk probleem. Door een beurtrol af te spreken met andere ouders om elk twee dagen per week te fietspoolen, win je de dagen dat je de kinderen niet naar school moet brengen ook weer tijd. 


Belang van de werkgroep verkeer?

Sensibiliseren

Veel autoverkeer aan de schoolpoort zorgt voor een grote drukte, een onveilige verkeerssituatie en parkeerproblemen in de schoolomgeving. Bovendien doen kinderen op die manier geen ervaring op in het verkeer, terwijl er verwacht wordt dat ze zich in het zesde leerjaar veilig en zelfstandig kunnen begeven in het verkeer als voetganger en als fietser. 

Vanuit de werkgroep verkeer willen we andere ouders overhalen om hun kinderen op een veilige en milieuvriendelijke manier naar school te brengen. Dat willen we onder andere doen door Strapdag te promoten.

Promoten van voetpoolen

Voetpoolen is een milieuvriendelijke manier om naar school te gaan, als je niet te ver van de school woont. Een volwassene (verkeersouder) begeleidt een klein en duidelijk herkenbaar groepje kinderen al stappend naar school. Je kunt afspreken op een verzamelplaats, bijvoorbeeld aan een parking in de buurt van de school. Zo blijft het autoverkeer weg van de school en begeven de leerlingen zich veilig naar school. 

Voordelen van voetpoolen

 • Voetpoolen vermindert het aantal autoverplaatsingen naar school. 
 • Het houdt de auto uit de buurt van de school. 
 • Wandelen is gezond. 
 • Het is goedkoop. 
 • Kinderen leren zich zelfstandig verplaatsen. 
 • Een groep voetgangers is beter zichtbaar en autobestuurders gedragen zich gewoonlijk hoffelijker tegenover een groep. 
 • Kinderen en volwassenen hebben meer sociaal contact. 

Promoten van fietspoolen

Een volwassene begeleidt een klein en duidelijk herkenbaar groepje kinderen al fietsend naar school. Je kunt afspreken op een verzamelplaats, bijvoorbeeld aan een parking in de buurt van de school. Zo blijft het autoverkeer weg van de school en komen de leerlingen veilig aan op school. 

Voordelen van fietspoolen: 

 • Fietsen is gezond voor kinderen en begeleider(s). 
 • Fietsen is goedkoop. 
 • Kinderen trainen hun fietsvaardigheden in het verkeer en worden fietsvaardiger. 
 • Een groep fietsers met reflecterende vestjes is beter zichtbaar dan een enkele fietser.
 • Automobilisten gedragen zich doorgaans hoffelijker door het officiële karkater van de fietspool. 
 • Fietsers zijn vaak sneller ter plaatse omdat zij kunnen gebruikmaken van kleine buurtwegen. 
 • Kinderen en volwassenen hebben meer sociaal contact. 

Promoten van carpoolen

Carpoolen is een ideale oplossing voor gezinnen die te ver van de school wonen om te kunnen voet- of fietspoolen en nog een of meerdere zitplaatsen in de auto vrij hebben. Die lege zitplaatsen kun je aanbieden aan kinderen uit de buurt die naar dezelfde school gaan. 

Spreek met alle ouders af wanneer en wie er rijdt. Je kunt dagelijks rijden, enkele dagen per week of op een vaste dag. Je kunt 's morgens of 's avonds rijden. Dat beslis je zelf in overleg met de betrokken ouders, ideaal is het als je een beurtrolsysteem kunt toepassen. 

Voordelen van carpoolen

 • Carpoolen is kostenbesparend (brandstofkosten). 
 • Door kinderen vertrouwd te maken met carpoolen, zullen ze er later ook meer voor openstaan. 
 • Je doet zelf een minimum aan verplaatsingen tijdens de spitsuren aangezien je afwisselt met andere ouders. 
 • Samen rijden is plezant.