Vergaderingen ouderraad met Letterboomteam

We vergaderen 3 keer per jaar 

met de directie en leerkrachten

Iedereen is welkom op de algemene vergaderingen van de ouderraad.

Op de agenda van de algemene vergaderingen staat onder meer: bezorgdheden en vragen van ouders, de planning en evaluatie van activiteiten, feedback van de werkgroepen, het financiële plaatje, de visie van de directie ...

De vergaderingen van de ouderraad gaan in normale tijden door om 20 uur in de refter van de school

In coronatijden vindt de vergadering digitaal plaats via https://meet.jit.si/OuderraadDeLetterboom

Data algemene vergadering ouderraad 

schooljaar 2023-2024

Voorstel agendapunten

Heb je voorstellen, suggesties of bekommernissen die je graag besproken wilt zien op de algemene vergadering van de ouderraad? Laat het ons dan weten via een mailtje naar ouderaadletterboom@gmail.com!

Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook!