Privacy policy


Privacy policy

1. Algemeen

Deze policy is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw gegevens door de Ouderraad De Letterboom Ottenburg. Deze policy is van toepassing op al de ouders en personeel van GBS De Letterboom Ottenburg (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers onze website www.ouderraadletterboom.be. In deze policy leest u onder andere hoe wij met u omgaan over informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Onder persoonsgegevens verstaan we de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. De persoonsgegevens die de Ouderraad De Letterboom verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina's van onze website en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. Meer informatie over het verzamelen van gegevens via onze website(s) vindt u in onze cookie policy. Verder gaat het ook over de persoonsgegevens die u ons overmaakt via andere kanalen zoals onder andere per telefoon, via antwoordformulieren, contractdocumenten en dergelijke meer. Tot slot verzamelen we ook gegevens via GBS De Letterboom Ottenburg.

3. Waarom en hoe verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering en afhandeling van uw contact(en) en overeenkomsten met de Ouderraad (inschrijving voor en deelname aan onze activiteiten, bestelling van producten, enzovoort). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten, promoties en speciale acties waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren. Alle gegevens die wij verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten en diensten, promoties en speciale acties beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten, promoties en speciale acties op te volgen, te evalueren en blijvend te verbeteren, onder andere in het kader van algemene of specifieke marktonderzoeken. Tot slot kunnen we uw gegevens ook voor statistische doeleinden gebruiken. Hierbij geldt dat we niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden verwerken. Sommige gegevens bewaren we bijvoorbeeld alleen voor facturatie en om een gevraagde dienst te leveren, terwijl we andere gegevens gebruiken om het gebruik van onze websites te analyseren en te verbeteren.

U krijgt altijd de vrije keuze om uw gegevens al dan niet op te geven. We informeren u daarbij steeds duidelijk op voorhand en voor welk doel u uw gegevens opgeeft. Wij houden uw gegevens nauwkeurig en accuraat bij, en niet langer dan noodzakelijk voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met de Ouderraad gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Als u e-mails ontvangt omdat u zich daarvoor hebt aangemeld, zoals bij digitale nieuwsbrieven, dan blijft u die ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt. Transactiegegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

4. Verzameling en gebruik van gegevens van minderjarigen

De Ouderraad verzamelt ook gegevens van leerlingen die deelnemen aan onze evenementen. Daarbij gaat het ook over gegevens van minderjarigen. De leerlingen bezorgen ons die gegevens niet rechtstreeks. Dat verloopt via de verantwoordelijke leerkracht van de school. Van die leerlingen verzamelen we gegevens zoals naam, leeftijd, geslacht, naam van de klas. We verzamelen van hen geen contactgegevens als telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. 

5. Wat zijn uw rechten?

U beschikt ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo hebt u een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van uw gegevens. U kunt ook verzet aantekenen tegen het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel. Tot slot kunt u ons ook vragen om uw gegevens die in ons bezit zijn digitaal te bezorgen. Om deze rechten uit te oefenen, moet u een duidelijk schriftelijk verzoek (brief of e-mail) richten aan de Ouderraad via de algemene contactgegevens waarin duidelijk staat wat u wenst te weten, te corrigeren, te wissen of te ontvangen. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie en kosteloos uitschrijven. U kunt dat doen door contact op te nemen via onze algemene contactgegevens.

Met deze policy proberen wij u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via info@ouderraadletterboom.be.

6. Beheer van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door de Ouderraad De Letterboom Ottenburg, Wilgenpad 1, 3040 Ottenburg. Binnen de Ouderraad De Letterboom zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. 

7. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan externe organisaties, ondernemingen of personen. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Bij sommige initiatieven bieden we u bij inschrijving wel de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van acties van een of meerdere van de externe partners van dat initiatief. In dat geval moet u daar uw expliciete toestemming voor geven.

Laatst bijgewerkt op 25 september 2019