Wist-je-dat? De Letterboom een KiVa-school is?

21-09-2019

Sinds vorig schooljaar is GBS De Letterboom een volwaardige KiVa- school. Kiva is het Finse woordje voor 'fijn' en het is ook de naam van het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma. In het schooljaar 2018-2019 volgden enkele leerkrachten een intensieve opleiding. Daarover koppelden ze terug aan het hele schoolteam: leerkrachten, zorgleerkrachten, begeleiders van de buitenschoolse opvang, poetspersoneel, externe hulpverleners,... 

KiVa sluit perfect aan bij de visie van de school: het welbevinden van onze kinderen staat bij ons met stip op nummer 1. We willen allemaal dat de school een plaats is waar pesten geen kansen krijgt. Concreet werken de leerkrachten aan het uitbouwen van een hechte klasgroep om zo tot sterke momenten van samenspel, samenwerking en goede leerprestaties te komen.