Data algemene vergaderingen ouderraad schooljaar 2019-2020

03-09-2019

Data algemene vergadering ouderraad schooljaar 2019-2020: maandag 16 september 2019, dinsdag 12 november 2019, woensdag 15 januari 2020, woensdag 18 maart 2020, maandag 08 juni 2020