Vergaderingen

Vul een subtitel in

We vergaderen een aantal keer per jaar met alle bestuursleden van de ouderraad

Ter voorbereiding van de algemene vergadering van de ouderraad komt het bestuur steeds samen. Tijdens deze vergadering worden de agendapunten besproken en een evualtie gemaakt van de actiepunten van de vorige vergaderingen.  

Data bestuursvergaderingen

Schooljaar 2019-2020

maandag 2 september 2019

.

dinsdag 5 november 2019

woensdag 8 januari 2020

maandag 9 maart 2020

dinsdag 2 juni 2020